Meeting Register Page

Nettbasert psykologisk behandling - hva sier pasientene?
Velkommen innledning fra Kaja Asbjørnsen Betin, leder for Psykologenes Forening for Digital Helse med tilhørende spørsmål/svar og diskusjon. Arrangør: NPF Buskerud.
Alle medlemmer av NPF kan delta gratis.

Sep 17, 2020 06:00 PM in Oslo

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Envor M. Bjørgo Skårdalsmo.