Meeting Register Page

Utbildning hållbar sjukvård - live och online
Om Utbildningen
Denna halvdags-utbildning ger dig kunskap om hur du arbetar med hållbarhet, miljö och CSR inom sjukvården. Du får kunskaper om vad som skapar en hållbar sjukvård, alltifrån organisation till miljölagstiftning. Du får grundkunskaper om avfall, transporter, kemikalier och andra avgörande miljöfrågor för ett ökat hållbarhetsarbete inom sjukvården. Du som deltar som konsult eller leverantör till sjukvården får en god insikt i de möjligheter och hinder som finns i vården. Värdefulla kunskaper som skapar en djupare förståelse och därmed fördelar i förhållandet till sjukvården. Under kursen kan du som deltagare ta upp frågor som rör ditt arbets- och ansvarsområde. Efter utbildningen har du fått djupare kunskap om sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet och hur de kan lösas.

För vem?
Miljöombud, miljösamordnare, miljöchefer, ledande befattningshavare och andra anställda i privat och offentlig sjukvård
Leverantörer till sjukvården som behöver en större insikt i sjukvårdens arbetssätt, fokusområden och utmaningar
Konsulter, jurister, revisorer och andra med sjukvården som kund och där arbetet tangerar hållbarhetsområdet

Sep 13, 2022 01:00 PM in Stockholm

Loading
* Required information