Meeting Register Page

logo Interreg, logo Euroregion Pomerania
Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania / Gemeinsam die Zukunft der Euroregion Pomerania gestalten
Konferencja końcowa projektu INT 120 „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania”. / Abschlusskonferenz des Projektes INT 120 „Gemeinsam die Zukunft der Euroregion Pomerania gestalten“

Jun 11, 2021 11:00 AM in Warsaw

Loading
* Required information