Meeting Register Page

Meeting banner
בין הכחדה להשבה בעולם החי בישראל- מרצה אוהד בנימיני- הרצאה מספר 106 בסדרת ההרצאות של עולם אחר בזום
בעלי חיים בסכנת הכחדה בישראל, שנכחדו ושהושבו. נבחן את נושא השבת והכחדת בעלי החיים מהזווית הישראלית. מדוע בעלי חיים נכחדים? למה ואיך משיבים בעלי חיים. נכיר אל בעלי החיים השונים ואת סיפור הכחדה שלהם, כמו גם סיפור השבתם. על המרצה, אוהד בנימיני מדריך ומרצה בנושאי בוטניקה וזאולוגיה, בדגש החי והצומח של ארץ ישראל. הצטרפו אלינו להרצאה מרתקת בסדרת ההרצאות "עולם אחר" בזום

Nov 15, 2021 06:00 PM in Jerusalem

Meeting logo
Loading
* Required information