Meeting Register Page

Фотография за активисти
Обучението е е две части и достъпно за всички след регистрация, Ще се състои на 27 и 28 април, от 19:00 до 20:30 часа.
Лектори: Александър Николов, Българска фондация Биоразнообразие и Иван Дончев
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Bulgarian Biodiversity Foundation.