Meeting Register Page

Meeting banner
CoViD 19 etkisinde; İnsan, Yer, Etkileşim ekseninde Kültürel Miras ve Koruma
SORULARLA BAŞLIYORUZ..
ICOMOS TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ ÜYELERİYLE

Nov 18, 2020 08:00 PM in Istanbul

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Burcin Altınsay.