Meeting Register Page

Уебинар "Прилагане на ЗДОИ" - Силистра
Информационен уебинар на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“ ще бъде проведен онлайн от Фондация Програма Достъп до Информация (ПДИ).

Безплатното обучение е предназначено за представители на регионални структури на изпълнителната власт, общинска администрация и други задължени по ЗДОИ субекти на територията на област Силистра.

Лектори от ПДИ ще представят промените в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), развития и тенденции в активната прозрачност на институциите, повторното използване на информация от обществения сектор както и ограниченията на правото на достъп до информация. Юристите от правния екип на ПДИ ще отговарят на въпроси, свързани с конкретни казуси от практиката по използване или прилагане на ЗДОИ.

За контакт:
Калина Грънчарова, координатор на ПДИ за област 0898 628 376
Диана Банчева, координатор „Комуникации“, ПДИ: 0888 412 549, diana@aip-bg.org


ПРОГРАМА

☞ 14:00 – 14:05
Откриване на уебинара

☞ 14:05 – 14:45
Закон за достъп до обществена информация – задължения за активно публикуване на информация, Рейтинг на активната прозрачност. Рейтинг на институциите в област Силистра.
Въпроси и отговори

☞ 14:45 – 14:50
Пауза

☞ 14.50 – 15.25
Закон за достъпа до обществена информация – процедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация, възникнали казуси и съдебна практика.
Въпроси и отговори

☞ 15:25 – 16.00
Представяне на ограниченията на достъп до обществена информация според ЗДОИ. Съдебна практика.
Въпроси и отговори


Уебинарът ще бъде записван с отчетни и статистически цели. Записът няма да бъде публикуван.
***
Информационните уебинари „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“ се случват в рамките на проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Oct 14, 2021 02:00 PM in Sofia

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Програма Достъп до Информация (ПДИ).