Meeting Register Page

St Padarn's Institute, CMD: Resilience & Wellbeing / Gwytnwch & Lles
10am - 4pm
Zoom

Led by James Lawrence, CPAS

All ministry is demanding, and whilst clergy report high levels of satisfaction in their roles, stress and emotional exhaustion are also a familiar reality. Amidst all that is written about human flourishing, wellbeing and resilience, how does one make sense of the plethora of advice that is out there? And how do we as clergy engage with the specific demands of our role? A practical day to reflect on simple way ways to develop healthy resilience.
_____________________________________________________________________

Mae pob gweinidogaeth yn feichus, a thra bod clerigwyr yn adrodd lefelau uchel o foddhad yn eu gwaith, mae straen a blinder emosiynol hefyd yn realiti cyfarwydd. Ynghanol popeth sydd wedi'i ysgrifennu am lewyrch dynol, lles a gwytnwch, sut mae rhywun yn gwneud synnwyr o'r llu o gyngor sydd ar gael? A sut ydym ni fel clerigwyr yn ymgysylltu â gofynion penodol ein rôl? Diwrnod ymarferol i fyfyrio ar ffyrdd syml o ddatblygu gwytnwch iach.

Nov 3, 2022 10:00 AM in London

Meeting logo
Loading
* Required information