Meeting Register Page

Meeting banner
Workshop Comunità Locale di Offerta - Progetto Interreg MERLINCV
DELAVNICA SKUPNOST LOKALNE PONUDBE

Sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014–2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnih sredstev

Jun 1, 2021 04:00 PM in Rome

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Comunità Collinare del Friuli.