Meeting Register Page

11. ŠOLA TUMORJEV IN PREBAVIL
IZBRANA PREDAVANJA
Dne 2. in 3. decembra 2021, Onkološki inštitut Ljubljana
Spletno srečanje

Organizatorji:
Strokovni in organizacijski odbor:
Sekcija internistične onkologije pri SZD, Janja Ocvirk , Martina Reberšek, Irena Oblak
Onkološki inštitut Ljubljana, Marko Boc, Tanja Mesti, Lidija Kristan
Katedra za onkologijo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .