Meeting Register Page

Meeting banner
Europaforum 2021
EUROPAFORUM 2021
Hur påverkar EU industrins framtid i Bergslagsregionerna?

EU har inlett omställningen till klimatneutralitet och digitalt ledarskap. EU:s
industristrategi ska se till att industrin i EU kan visa vägen när vi nu går in i
denna nya era.

Nov 24, 2021 09:00 AM in Stockholm

Loading
* Required information