Meeting Register Page

Mae
Me Time Cymraeg - Crefft er Lles
Ffeltio
Yn y gweithdy ffeltio yma bydda ni’n dysgu'r dechneg ffeltio gwlyb ag ffeltio gyda nodwydd, i greu tirlun hardd allan o wlân. Mae ffeltio yn broses hynod therapiwtig, gyda chanlyniadau hyfryd i chi gael fframio yn eich cartref neu roi fel anrheg. Mae croeso ichi ddod a llun eich hunain i gael copïo (e.e.. eich hoff le, lan y môr, mynyddoedd, eich gerddi) neu greu tirlun dychmygol.Beth yw 'Amser i Mi'?

Mae 'Amser i Mi' yn gyfle i wneud rhywbeth er eich mwynhad eich hun. Mae'r sesiynau ar-lein hyn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn fan lle gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau na fyddwch efallai'n gallu eu gwneud fel arfer, yn ogystal ag archwilio cyfleoedd newydd. Byddwn yn gwneud pob math o bethau yn amrywio o arsylwi rhyfeddodau’r byd fel grŵp, i ymarfer corff, neu ymlacio a meddwl am ymwybyddiaeth a chymaint mwy.

Mae'r sesiynau hyn i gyd yn ymwneud â chi a'ch lles.

Dewch draw i gael ychydig o hwyl, cymerwch seibiant o'ch trefn ddyddiol a rhannwch wahanol brofiadau yng nghwmni gofalwyr eraill.

Oes gennych chi ddiddordeb yn ‘Amser i Mi’ ond nid ydych yn credu bod y sesiwn hwn yn addas i chi? Gallwch weld beth arall sy'n digwydd dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, yn ogystal â rhagor o wybodaeth am y prosiect 'Amser i Mi'
yma: https://www.carersuk.org/wales/help-and-advice/me-time

Nov 19, 2020 07:30 PM in London

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: volunteer@carerswales.org.