Meeting Register Page

Meeting banner
סיפורים במונו - מהבית | בהנחיית יואב קוטנר | והפעם - שלמה ארצי
יואב קוטנר, האיש הגדול מהרדיו, על אלבומים שהשאירו חותם, אמנים פורצי
דרך ויצירה מוזיקלית ישראלית שהתפתחה לאורך השנים. ניהול אומנותי: רנן סול
17.8 - דרכים (חלק א) - על יצירתו הענפה ורבת השנים של הזמר והיוצר שלמה ארצי
24.8 - אהבתיה (חלק ב) - נמשיך לחקור, על קצה המזלג, את יצירתו העשירה של שלמה ארצי.
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Avi Chai 500.