Meeting Register Page

Infomöte redaktörsutbildning
Möte med info till dig som är intresserad av att få veta mer om förlagets yrkesutbildning för blivande förlagsredaktörer.

Kvällens innehåll:
* Presentation av utbildningens upplägg.
* Svar på vanligt ställda frågor.
* Möjlighet att ställa dina ev. frågor direkt till kursledaren.

Varmt välkommen!

Jan 25, 2023 06:30 PM in Stockholm

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .