Meeting Register Page

Meeting banner
Pielaikot izvēli. Spēle par lēmumiem demokrātijā. #parunāsim?
Sarunu vieta LAMPA ir sarunu un tikšanās platforma, kur ar videozvana starpniecību ikviens interesents var sarunāties par iepriekš noteiktu tēmu. Tā ir vieta, kur izteikt savu viedokli, ieklausīties citos sarunas biedros, iepazīties ar iepriekš nesastaptiem cilvēkiem un izbaudīt cilvēcisku komunikāciju. Tā nav lekcija, bet gan platforma viedokļu apmaiņai.

Pielaikot izvēli. Spēle par lēmumiem demokrātijā.
Šoreiz aicinām uz sarunu ar spēles elementiem – kopā ar politoloģi Ivetu Kažoku iztēlosimies sevi 3 dažādās situācijās un lomās, kurās nepieciešams pieņemt lēmumus kā demokrātiskas sabiedrības loceklim.
Lai arī viena no lielākajām demokrātiskas sabiedrības vērtībām ir izvēles brīvība, bieži vien tā var būt arī pati grūtākā sabiedrības locekļa atbildība un pienākums. Šajā sarunā pielaikosim dažādus izvēļu scenārijus, kā arī trenēsimies kopīgu lēmumu pieņemšanā ar citiem Sarunu vietas apmeklētājiem.

Jun 4, 2020 06:00 PM in Helsinki

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Lelde Prūse.