Meeting Register Page

Faithful Stewards - Live discussion - Session 1 / Goruchwylwyr Ffyddlon - Trafodaeth Fyw - Sesiwn 1
Faithful Stewards in a Changing Church: Understanding the Ordained Ministry in the light of the 2020 Vision

Join us for a live discussion of the themes under consideration in the Introduction to the report and Essays 1-3. The discussion will be chaired by the Bishop of Monmouth, the Rt. Revd. Cherry Vann and will feature the authors, the Revd. Canon Dr Mark Clavier, the Revd. Canon Dr Rhiannon Johnson and the Revd. Dr Ainsley Griffiths.

********
Goruchwylwyr Ffyddlon mewn Eglwys sy’n Newid: Deall y Weinidogaeth Ordeiniedig yng ngoleuni Golwg 2020.

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn fyw i ystyried y themâu yn y Rhagarweiniad ac yn Nhraethodau 1-3. Esgob Mynwy, y Gwir. Barch. Cherry Vann, fydd yn cadeirio ac yn cymryd rhan fydd y Parch Ganon Ddr Mark Clavier, y Parch. Ganon Ddr Rhiannon Johnson a’r Parch. Ddr Ainsley Griffiths.

Apr 26, 2021 07:00 PM in London

Loading
* Required information