Meeting Register Page

Meeting banner
Pepp in the park: Placebrander Trendrapport 2021
Placebrander sprider inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring och platsutveckling. Det görs genom konsulttjänster, föredrag, utbildningar, Placebrander-bloggen och trendrapporter.  Nu har vi precis har släppt årets trendrapport med fokus på att attrahera invånare och investeringar. Vi berör bland annat frågan om huruvida verkligen storstadsborna flyr ut till våra landbygder? Hur ser talangers val av boendeplats egentligen ut? Och hur kan stad och land utvecklas med hjälp av varandras element? Det, och mer, reder vi på Placebrander i med hjälp av ett gäng otroligt kunniga och erfarna personer i rapporten!

Anna Österlund är delägare och projektledare på Placebrander. I sin roll arbetar hon till vardags med uppdrag inom talang- och entreprenörsattraktion på olika platser och verksamheter runtom i Sverige. I regionen har hon bland annat projektlett East Sweden Innovation Week och Mjärdevi by Night samt genomfört ett antal olika utbildningsinsatser inom platsattraktion för såväl offentlig som privat sektor.

May 10, 2021 11:45 AM in Stockholm

Meeting logo
Loading
* Required information