Meeting Register Page

Meeting banner
Otključaj svoje preduzetničke potencijale
Na ovoj radionici:
• Saznaćemo šta nas to ometa da oslobodimo svoju originalnost, ideje i preduzetničke potencijale i šta treba da uradimo da bismo to izveli!
• Upoznaćemo se sa izazovima koji nas očekuju na tom putu i načinima kako da ih prevaziđemo. Osvestićemo kako na nas utiču ograničavajuća uverenja, okruženje i strahovi, i kako se izboriti sa njima.
• Otkrićemo osobine, veštine i sposobnosti koje su neophodan sastojak uspeha, kako bismo otključali i probudili naše preduzetničke potencijale!
• Naučićemo,kroz praktičan rad, kako da probudimo najsmelije preduzetničke ideje u nama i pretvorimo ih u kratkoročne i dugoročne ciljeve sa jasnim akcionim koracima, kao i kako ostati motivisan na tom putu.

Jun 4, 2020 05:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Aleksandar Pokrajac.