Meeting Register Page

Meeting banner
Danish Farmers Abroad Generalforsamling 2021 og indlæg v/ Lykke Friis
Dagens program

09:00 – 11:00 Generalforsamling
10:25 - 10:40 Kaffe med bestyrelsen
11:00 - 11:45 Lykke Friis
11:45 – 11:55 Diskussion i grupper
11:55 – 12:20 Q & A med Lykke Friis
12:20 – 12:30 Tak for nu

Dagsorden til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er :
Jesper Brunhøj Jensen, Jens Møller Knudsen og Lars V. Drescher. Lars Drescher har meddelt, at han ikke modtager genvalg

Valg og evt. nominering til bestyrelsen foregår via SMS via det forhåndsregistrerede mobilnummer for den stemmeberettigede.

Vi glæder os til at se jer imorgen

Jan 12, 2021 09:00 AM in Copenhagen

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Johannes Hansen.