Meeting Register Page

Examination på distans måndagar - Svensk Båtutbildning
Distansprov
Varje fråga läses upp av förhörsförrättaren och respektive elev svarar därefter på frågan genom att notera svaret i det Word-dokument som ni redan fått eller som ni får i anslutning till förhöret. Svarstid för respektive fråga medges till max 2 min på kunskapsfrågorna och upp till 10 min på frågor där lösning genom bestickarbete erfordras.

Eleven får möjlighet att få enstaka frågor repeterade vid provets avslutning och på så sätt kunna redovisa ett svar på de frågor som eleven misstänker sig ha missuppfattat.

Svarsdokumentet mailas i direkt anslutning till avslutat prov till förhörsförrättaren. Svarsmail inkomna senare än 5 min efter avslutat prov bortses från.

Legitimationskontroll sker genom att eleven visar sin legitimation i webbkameran, samt skickar bild på legitimationen, inlagd i svarsmailet, till förhörsförrättare. Eleven godkänner hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR regler, dels muntligen och dels genom en notering på svarsmailet.

Genomgång av respektive svarsmail sker om så krävs individuellt via telefonkontakt mellan förhörsförrättare och den prövade.

Om eleven har en intygsbok skickas denna till förhörsförrättaren som sedan skickar tillbaka den efter stämpling och signering. För personer som saknar intygsbok lämnas instruktion att ett intygskort går att beställa från NFB:s kansli.
Please choose only one meeting to attend.
Time shows in
Meeting logo
Loading
* Required information