Meeting Register Page

Utvecklingsforskningsdialog: Forskning inom beslutsfattande – användning och användbarhet
Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och Swedish Development Research Network (SweDev) bjuder in till en dialog om nyttan och användningen av forskning för beslutsfattande och praktik. Dialogen äger rum virtuellt den 19:e maj kl. 09:00 - 12:00.

Under dialogen kommer erfarna talare att dela med sig av sina idéer och perspektiv. Detta följs av en workshop där deltagarna kommer att bidra med sina erfarenheter och lärdomar kring att brygga vetenskap till policy och för att öka samarbetet mellan forskare och praktiker.

Vi ser fram emot ditt deltagande på denna utvecklingsforskningsdialog!

May 19, 2021 09:00 AM in Stockholm

Loading
* Required information