Meeting Register Page

Meeting banner
שיעור פתוח | היכרות עם צ'י קונג נשים לקראת קורס שנתי מעמיק | אילה גרייצר - צ'י קונג נשים
בשיעור הפתוח אסביר מהי השיטה המיוחדת של הצ'י קונג לבריאות האישה ונתנסה בתנועות של הצ'י קונג לנשים.
לאחר מכן נדבר על הקורס השנתי, מהי התעודה של "מדריכה אישית בצ'י קונג נשים", למי מתאים הקורס (לכל אישה), ומתי יתקיים.
בסוף המפגש אענה על כל שאלה שתהיה וניתן יהיה להירשם לקורס השנתי ולקבל בונוסים מיוחדים.

Apr 6, 2021 07:30 PM in Jerusalem

נפלאות - בית ספר לצ'י קונג נשי בהנהלת אילה גרייצר
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: אילה גרייצר.