Meeting Register Page

Meeting banner
Llega la ola deliberativa / Arriba l'onada deliberativa
La Secretaria de Transparència i Govern Obert, del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya fa difusió i comunica les seves activitats a la ciutadania.

En compliment de l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i de l’article 13 del Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, es sol·licita el vostre consentiment per a incorporar les vostres dades el fitxer

Abans de registrar-vos heu d’haver llegit la informació bàsica sobre protecció de dades del fitxer que trobareu en aquest enllaç:

http://exteriors.gencat.cat/ca/departament/proteccio-de-dades/informacio-detallada-tractaments/contactes-transparencia-govern-obert

Amb la inscripció a les jornades, i després d’haver llegit la informació bàsica sobre protecció de dades, consenteixo que el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, tracti les meves dades amb la finalitat de gestionar la meva participació en aquest acte.

Nov 25, 2020 03:30 PM in Madrid

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Yago Bermejo Abati.