Meeting Register Page

Bokutgivning
Hur går det till att ge ut en bok? Vad är det för skillnader, fördelar och nackdelar med olika utgivningsmodeller? Vad kan det kosta att producera en bok och hur kan en utgivningsplan se ut?
Denna workshop svarar på ovanstående frågor som kan vara intressanta att ta del av oavsett om du ska ge ut din bok via förlag eller satsa på egenutgivning.

Kvällens innehåll:
Utgivningsmodeller (traditionell, hybrid och egenutgivning).
Bokutgivningens delar.
Räkna på kostnad och planera för utgivning.

Jan 11, 2022 06:00 PM in Stockholm

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: .