Meeting Register Page

Meeting banner
Информационна среща: „Възможности за МСП за навлизане на международните пазари”
ПРОГРАМА:

10.30-10:40 Представяне на проект INTRA “Интернационализация на регионалните МСП”,
доц. Ралица Жекова, изпълнителен директор, Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна

10.40-11:00 Подкрепа за интернационализацията на МСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”;
ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката

11.00 -11:20 Възможности за подкрепа на МСП в малките общини,
д-р Виктория Николова, управител на Областен информационен център – Варна

11.20-11:40 Представяне на подкрепена фирма по процедура „Насърчаване на предприемачеството” по ОПИК
д-р Йордан Колев, инженер, E-motion life

11.40-12:00 Представяне на подкрепена фирма по програми на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия,
Борис Желев, управител на „Хидравлон 1” ЕООД

12.00 Дискусия

12.30 Закриване на събитието

Nov 19, 2020 10:30 AM in Sofia

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Irina Kircheva.