Meeting Register Page

Meeting banner
Конфигуриране на CONTROLISY accounting за експорт към Delta Pro
По време на уебинара ще покажем какво представляват ДДС операциите и ще конфигурираме папка Продажби за експорт към Microinvest Delta Pro. Ще разгледаме Контрагентите и сметките, които можем да настроим към тях. Ще добавим фактури, ще разгледаме счетоводните контировки, които системата автоматично взима и ще ги импортираме в Microinvest Delta Pro.

Семинарът е подходящ както за настоящи потребители на CONTROLISY accounting, така и за нови потребители, които в момента тестват или обмислят тестване на възможностите на системата.

Oct 29, 2020 04:00 PM in Sofia

Meeting logo
Loading
* Required information