Meeting Register Page

Prayer Impact gebedsmeeting 26 november, Hervormen van de belastingen ChristenUnie met Pieter Grinwis
Beste deelnemer aan het netwerk van Prayer Impact.
We nodigen u van harte uit voor de online-bijeenkomst van Prayer Impact op donderdag 26 november 16.30 – 17.30 uur.
Je kunt voor een gezellige ontmoeting met een aantal deelnemers al om 16.15 uur inloggen.

Thema: Voorstel voor een rechtvaardig, eenvoudig en saamhorig belastingstelsel.
Pieter Grinwis van de ChristenUnie is met een team aan de slag gegaan.
De afgelopen decennia is het belastingstelsel steeds meer gaan overhellen naar de individualistische kant. Het is tijd om terug te duwen, en fors ook. Het is hoog tijd voor een christelijk-sociale hervorming, waarin ruimte is voor het goede (samen)leven, waarbij we de lasten
rechtvaardig delen, we allemaal rechtvaardig bijdragen en we rechtvaardig (bij)sturen. De toeslagen schaffen we af en vervangen we door een uitkeerbare op het huishouden gebaseerde belastingkorting, de basiskorting. We verhogen het minimumloon en verlagen de belasting op inkomen uit arbeid met vele miljarden. We schaffen aftrekposten als de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af en vragen daarmee van rijkere Nederlanders een hogere bijdrage. Vervuilende en ongezonde productie en consumptie worden duurder, schoon en gezond goedkoper.

Na een toelichting door Pieter Grinwis (CU) en Pieter van Dalen (Ministerie van Financiën) gaan we bidden dat er een doorbraak komt in het belastingstelsel, naar meer rechtvaardigheid, eenvoud en saamhorigheid.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam Prayer Impact
Loading
* Required information