Meeting Register Page

Możliwości prezentacji i wizualizacji modelu BIM przy użyciu produktów Autodesk AEC Collection
Podczas webinarium zaprezentowane zostaną możliwości współpracy produktów zawartych w Autodesk AEC Collection, w celu przygotowania wizualizacji koncepcyjnych modelu BIM.

May 21, 2021 11:00 AM in Warsaw

Loading
* Required information