Meeting Register Page

Panelová diskuse Change Mining
Podmínky, ve kterých žijeme se neustále mění. To, co se jeden den zdá nemožné, se další den stává realitou. Žijeme v kontinuální změně. Abychom obstáli, potřebujeme se neustále přirozeně rozvíjet a posouvat v potřebných kompetencích.
Obstát ve změně může znamenat schopnost „přežít“. To není vůbec zlé, ale je to málo. Změny a krize přinášejí kromě ohrožení i příležitosti. Jaké jsou klíčové kompetence pro „post korona dobu“? Jaké jsou kompetence, které umožní efektivní Change Mining – vytěžení příležitostí změn?

Jun 19, 2020 02:00 PM in Prague Bratislava

Tvoříme Vesty k Cílům
Loading
* Required information