Meeting Register Page

Generalforsamling - Hovedstaden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Godkendelse af budget for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 3 suppleanter
10. Valg af delegerede til Landsforeningen, hvis antal er bestemt af antallet af medlemmer inden for
regionsområdet, og som er godkendt af Hovedbestyrelsen
11. Valg af suppleanter til de delegerede maksimalt svarende til halvdelen af disses antal
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

Apr 14, 2021 07:00 PM in Copenhagen

Loading
* Required information