Meeting Register Page

Meeting banner
Promoting Wales Internationally: The Next Steps / Hyrwyddo Cymru'n Rhyngwladol: Y Camau Nesaf
This event will explore the next steps needed to project Wales on the international stage. We'll consider the topics of international relations, universities and research, and the promotion of our arts, culture and the Welsh language.

This is the final event in our Wales and the World series. It is delivered in partnership with Aberystwyth University, with support from the Welsh Government and HEFCW.

-----

Please note: We will provide simultaneous translation during the plenary session if at least 10% of participants intend to speak in Welsh. Unfortunately, it is not possible to provide simultaneous translation in the breakout rooms.

-----

Your personal data will be processed by LSW in compliance with the GDPR. You can read the Society's full Privacy Policy to find out what data we retain, how we use it and what your rights are. By submitting this registration, you agree to LSW processing your data in line with GDPR.

-----

Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio'r camau nesaf sydd eu hangen i hyrwyddo Cymru ar y llwyfan rhyngwladol. Byddwn yn ystyried pynciau cysylltiadau rhyngwladol, prifysgolion ac ymchwil, a hyrwyddo ein celfyddydau, ein diwylliant a'r iaith Gymraeg.

Dyma'r digwyddiad olaf yn ein cyfres Cymru a'r Byd. Mae’r digwyddiad yn cael ei drefnu mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, gyda chymorth Llywodraeth Cymru a CCAUC.

-----

Noder: Byddwn yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn ystod y cyfarfod llawn, os yw o leiaf 10% o'r cyfranogwyr yn bwriadu siarad yn Gymraeg. Yn anffodus, nid yw'n bosibl darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn yr ystafelloedd ymneilltuo.

-----

Bydd eich data personol yn cael ei brosesu gan LSW yn unol â'r GDPR. Gallwch ddarllen Polisi Preifatrwydd llawn y Gymdeithas er mwyn darganfod pa ddata rydym yn ei gadw, sut rydym yn ei ddefnyddio a beth yw eich hawliau. Trwy gyflwyno'r cofrestriad hwn, rydych yn cytuno i LSW brosesu eich data yn unol â GDPR.

Oct 22, 2020 10:00 AM in London

Meeting logo
Loading
* Required information