Meeting Register Page

Обществено обсъждане на програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027
По време на обсъждането се предвижда представяне на последния вариант на ПКИП, който е одобрен от Тематичната работна група за разработване на програмата като в него са отразени и коментарите от службите на Европейската комисия, получени в рамките на неформалните консултации с тях. Ще има възможност за задаване на въпроси и изразяване на становища по проекта на програмата.

Sep 24, 2021 11:00 AM in Sofia

Loading
* Required information