Meeting Register Page

St Padarn's Institute, CMD: Managing Change / Rheoli Newid
10am - 4pm
Zoom

Led by Ruth Hassall

Change is inevitable, yet how we handle the change process will determine how well that change is embraced. During this training day we will explore key insights from research and lived-out experience that will help leaders engage with the change process with others in a way that increases the possibility of a smoother transition. We will be considering how people respond to change, how to lead the change process with thoughtfulness and care, and how to handle resistance.
_____________________________________________________________________

Mae newid yn anochel, ond mae sut yr ydym yn ymdrin â'r broses newid yn penderfynu pa mor dda y caiff y newid hwnnw ei groesawu. Yn ystod y diwrnod hyfforddi hwn byddwn yn archwilio mewnwelediadau allweddol o waith ymchwil a phrofiad bywyd a fydd yn helpu arweinwyr i ymgysylltu â’r broses newid gydag eraill mewn ffordd sy’n cynyddu’r posibilrwydd o bontio esmwyth. Byddwn yn ystyried sut mae pobl yn ymateb i newid, sut i arwain y broses newid gyda meddylgarwch a gofal, a sut i ymdrin â gwrthwynebiad.

Nov 17, 2022 10:00 AM in London

Meeting logo
Loading
* Required information