Meeting Register Page

Meeting banner
Nauči kako da učiš
Upoznajte se sa naprednim tehnikama brzog učenja koje vam mogu olakšati i višestruko poboljšati učenje.

Na ovoj online radionici "naučite kako da učite" govorićemo o teškoćama kod učenja, stilovima i nivoima kod učenja, ključnim rečima, čućemo čime raspolažemo kroz priču o građi mozga i na kraju saznaćemo šta je tačno učenje, iz koliko faza se sastoji.

Oct 15, 2020 07:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Meeting logo
Loading
* Required information