Meeting Register Page

Meeting banner
Pengenalan Buku Baru "Dialogue of Life" dan Perkongsian
Percuma. Penulis, Dr. Khee-Vun Lin akan berkongsi mengenai buku barunya. Sesi Soal dan Jawab akan diadakan selepas perkongsian.

Sep 5, 2021 08:00 PM in Kuala Lumpur

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Khee-Vun Lin.