Meeting Register Page

 Ein sesiynau Paned i Ofalwyr wythnosol, lle gwahoddir gofalwyr di-dâl i ymuno â ni am sgwrs gyda gofalwyr eraill ac i glywed gan sefydliadau ledled Cymru am y ffyrdd y maent yn cefnogi gofalwyr a
Care for a Cuppa Cymraeg - Clefyd Maculaidd
Mae Marian Williams yn ymuno a ni 3.30pm i sairad amdano Clefyd Maculaidd

Beth yw Gofal am Panad ?

Fel gofalwr mae'n bwysig cymryd seibiant a threulio ychydig o amser yn siarad gyda phobl sy'n deall beth rydych chi'n mynd drwyddo. Dyna pam ein bod yn trefnu sesiynau ar-lein Care for a Cuppa bob wythnos drwy Zoom.

Bydd y cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i chi gysylltu â gofalwyr eraill a chlywed gan sefydliadau o bob rhan o Gymru am y gwaith y maent yn ei wneud.

Mae pob sesiwn yn para 1 ½ awr. Gallwch alw heibio a sgwrsio ar unrhyw adeg. Mynnwch gymorth gan dîm Gofalwyr Cymru, siaradwch am eich diwrnod, neu siaradwch am unrhyw beth arall yr hoffech siarad amdano. Dyma gyfle i rannu eich meddyliau a'ch teimladau mewn amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar.

Yn seiliedig ar eich adborth rydym bellach wedi newid y sesiynau i sesiwn sgwrsio agored 50 munud, toriad o 10 munud ac yna sesiwn wybodaeth 30 munud i orffen. Mae hyn yn rhoi dewis i aros am 1 ½ awr / 50 munud neu 30 munud yn dibynnu ar eich cyfrifoldeb gofalu.

Oes gennych chi unrhyw syniadau beth fyddai'n gwneud sesiwn hwyliog?
Dywedwch wrthym yn volunteer@carerswales.org

Eisiau gweld pryd mae sesiynau’r nesaf a pha sefydliadau fydd yn bresennol? Cewch fwy o wybodaeth yma: https://www.carersuk.org/wales/help-and-advice

Mar 9, 2021 02:30 PM in London

Awaiting description of service
Loading
* Required information