Meeting Register Page

Meeting banner
AV, EDR, XDR a MDR - co, jak a proč
U bezpečnostních řešení se stále objevují nové zkratky. Proto vám na tomto webináři nastíníme co která znamená a pro koho má smysl jednotlivé typy ochrany koncových bodů používat.

Mar 23, 2023 01:30 PM in Prague Bratislava

Loading
* Required information