Meeting Register Page

Meeting banner
Gwobr AI mewn Iechyd a Gofal - Digwyddiad Rhwydweithio Cymru | AI in Health and Care Award - Wales Networking Event 
Os ydych yn sefydliad sydd ag ateb AI arloesol a syniad prosiect a diddordeb mewn treialu eich prosiect yng Nghymru, cyflwynwch eich syniad drwy ein Porth Ar-lein - https://lshw.simplydo.co.uk/challenges/5f9bf6183319bd1e123242b6

If you’re an organisation with an innovative AI solution and project idea and an interest in piloting your project in Wales, submit your idea through our Online Portal - https://lshw.simplydo.co.uk/challenges/5f9bf6183319bd1e123242b6

Nov 16, 2020 02:00 PM in London

Loading
* Required information