Meeting Register Page

Meet the Author - Learning to lead, leading to learn
Toyota har i lang tid vært et forbilde for lean og lærende organisasjoner og Katie Anderson har skrevet en meget god bok sammen med Isao Yoshino om hva det vil si å være leder i Toyota. Bli kjent med både Katie og boken i dette webinaret som vil bli ledet av Jesper Sode Hansen og Eivind Reke. Webinaret vil være på engelsk

Feb 3, 2021 06:00 PM in Oslo

Loading
* Required information