Meeting Register Page

Meeting banner
Ferroamp - Installation och dimensionering (web)
För dig som kan och förstår grunderna i FerroAmps teknik. Här får du lära dig hur du går vidare och arbetar praktiskt med dimensionering och installation.

Ur innehållet:

Kort genomgång av Ferroamps system
Hur dimensionerar vi panel för SSO och genomgång av SSO-kalkylator
Dimensionering och genomgång av energyhub, vilka storlekar, hur kopplas DC in osv
Kabeldimensionering på DC
Sammankoppling av energyhub med portalen, hur går man.
Kort genomgång av portal för att lägga till användare samt att se att allt ser ok ut.

Mar 31, 2021 01:30 PM in Stockholm

Meeting logo
Loading
* Required information