Meeting Register Page

Faithful Stewards - Live discussion - Session 4 / Goruchwylwyr Ffyddlon - Trafodaeth Fyw - Sesiwn 4
Faithful Stewards in a Changing Church: Understanding the Ordained Ministry in the light of the 2020 Vision

Join us for a live discussion of the themes under consideration in Essays 9 and 10. The discussion will be chaired by the Bishop of St. Asaph, the Rt. Revd. Gregory Cameron and will involve the Revd. Canon Dr Rhiannon Johnson and the Revd. Dr Manon Ceridwen James.

*****

Goruchwylwyr Ffyddlon mewn Eglwys sy’n Newid: Deall y Weinidogaeth Ordeiniedig yng ngoleuni Golwg 2020.

Ymunwch â ni ar gyfer sesiwn fyw i ystyried y themâu yn Nhraethodau 9 a 10. Esgob Llanelwy, y Gwir Barch. Gregory Cameron, fydd yn cadeirio ac yn cymryd rhan fydd y Barch. Ganon Ddr Rhiannon Johnson a’r Barch Ddr Manon Ceridwen James.

Jun 7, 2021 07:00 PM in London

Loading
* Required information