Meeting Register Page

Miten käynnistää ja ylläpitää kumppanuuksia hankkeiden avulla?
- Mihin kumppanuudella voi päästä?
- Erilaiset yhteistyön tavat korkeakoulujen ja yritysten kesken?

Sep 22, 2022 09:00 AM in Helsinki

Loading
* Required information