Meeting Register Page

Meeting banner
Livslångt lärande – vad säger företagen och individer i Östergötland?
Klimatomställning, digitalisering och förbättrad hälsa kommer att ställa högre krav på kompetensutveckling  och arbetsuppgifter kommer att förändras. Det ställer i sin tur krav på livslångt lärande. Att livslångt lärande är viktigt för Sverige och Östergötland råder det ingen tvekan om. Behovet av kompetensutveckling, digitalisering, kompetensbrist, ungas val av utbildning och yrke samt svårigheter att matcha de som står utanför arbetsmarknaden mot de jobb som finns är frågor som behandlas i de flesta rapporter, nätverk och andra sammanhang. Att hitta hållbara lösningar på problemen blir än viktigare.

Under våren har Linköping Science Park och Skill påbörjat en förstudie inom ramen för Europeiska Socialfonden (ESF) för att söka svar på ett antal generella och allmängiltiga frågor kring livslångt lärande.

Talare: Fredrik von Essen

Sep 23, 2021 09:00 AM in Stockholm

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Linköping Science Park.