Meeting Register Page

Meeting banner
Assitej og Heddadagene: Organisering av scenekunstkompanier Vol2
Assitej Norge og Heddadagene inviterer til halvdagsseminar for å belyse problemstillinger rundt organiseringen av scenekunstkompanier i Norge. Arrangementet er en oppfølger til Assitejs seminar i april i år.

Dette digitale arrangementet avholdes som et møte i Zoom med deltakerne synlige for hverandre. Vi ønsker velkommen til gode faglige diskusjoner, og håper dere vil delta med konstruktive innspill i gruppediskusjonene!

Jun 8, 2021 12:30 PM in Oslo

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Kjetil Falkum.