Meeting Register Page

St Padarn's Institute, CMD: An Introduction to Churchyards & Buildings / Cyflwyniad i Adeiladau Eglwysig
10am - 2pm
Zoom

Led by Alex Glanville

A lively exploration of the most common issues relating to church property including churches, church halls and churchyards.
_____________________________________________________________________

Archwiliad bywiog o'r materion mwyaf cyffredin yn ymwneud ag adeiladau ag eiddo eglwysig gan gynnwys eglwysi, neuaddau eglwys a mynwentydd.

Feb 23, 2023 10:00 AM in London

Meeting logo
Loading
* Required information