Meeting Register Page

Meeting banner
Public Engagement Masterclass / Dosbarth Meistr Ymgysylltu â’r Cyhoedd
This event provides a unique opportunity to hear from and speak to world-renowned academics on how they translated their research for public and media consumption – and the obstacles and challenges they faced in doing so.

There will also be an opportunity for participants to meet and network informally.

*****************************************************************

Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle unigryw i glywed gan academyddion byd enwog ac i siarad â nhw ar sut y gwnaethant addasu eu hymchwil i’w ddefnyddio gan y cyhoedd a’r cyfryngau – a’r rhwystrau a’r heriau y gwnaethant eu hwynebu wrth wneud hynny.

Bydd cyfle i gyfranogwyr gyfarfod a rhwydweithio’n anffurfiol hefyd.

Mar 2, 2021 02:00 PM in London

Loading
* Required information