Meeting Register Page

Meeting banner
Уебинар "Прилагане на ЗДОИ" - Русе
Фондация Програма Достъп до Информация (ПДИ) има удоволствието да покани Вас или представител/и на Вашата администрация да вземеучастие в обучителен уебинар на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация – процедури, задължения и изпълнение“.

Онлайн събитието ще се проведе на 30 септември 2021, четвъртък, от 14.00 до 16.00 ч. в системата Zoom.

За участие са поканени представители на регионални структури на изпълнителната власт, общинска администрация и други задължени по ЗДОИ субекти на територията на област Русе.

Лектори от ПДИ ще представят промените в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), развития и тенденции в активната прозрачност на институциите, повторното използване на информация от обществения сектор както и ограниченията на правото на достъп до информация.

За да потвърдите участие и да получите директен линк за достъп до обучителния уебинар, моля, регистрирайте се до 15 септември 2021.

За допълнителна информация:
Цвета Ненова, координатор на ПДИ за област Русе: 0898 386 351
Диана Банчева, координатор „Комуникации“, ПДИ: 0888 412 549, diana@aip-bg.org

ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА

14:00 – 14:40
Закон за достъпа до обществена информация – процедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация, възникнали казуси и съдебна практика
Въпроси и отговори

14.40 – 15.20
Закон за достъп до обществена информация – задължения за активно публикуване на информация, Рейтинг на активната прозрачност. Рейтинг на институциите в област Русе
Въпроси и отговори

15:20 – 16:00
Представяне на ограниченията на достъп до обществена информация според ЗДОИ. Съдебна практика
Въпроси и отговори

* * *
Информационните уебинари се провеждат в рамките на проект Форум „Достъп до информация“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.

Sep 30, 2021 02:00 PM in Sofia

Loading
* Required information