Meeting Register Page

Mae
Me Time Cymraeg - Bwytau'n Iach
“Croeso ichi ,fe fyddai yn cael sgwrs hamddenol am fwytau’n iach yn cynnwys gwybodaeth am y canllaw bwytau’n iach - ffrwythau, llysiau, carbohydrad, protin, braster a gwybodaeth am siwgwr sydd mewn bwyd a diod” gyda Anwen, Ymarferydd Cynorthwyol Dietegydd Iechyd y Cyhoedd.

Beth yw 'Amser i Mi'?

Mae 'Amser i Mi' yn gyfle i wneud rhywbeth er eich mwynhad eich hun. Mae'r sesiynau ar-lein hyn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn fan lle gallwch gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau na fyddwch efallai'n gallu eu gwneud fel arfer, yn ogystal ag archwilio cyfleoedd newydd. Byddwn yn gwneud pob math o bethau yn amrywio o arsylwi rhyfeddodau’r byd fel grŵp, i ymarfer corff, neu ymlacio a meddwl am ymwybyddiaeth a chymaint mwy.

Mae'r sesiynau hyn i gyd yn ymwneud â chi a'ch lles.

Dewch draw i gael ychydig o hwyl, cymerwch seibiant o'ch trefn ddyddiol a rhannwch wahanol brofiadau yng nghwmni gofalwyr eraill.

Oes gennych chi ddiddordeb yn ‘Amser i Mi’ ond nid ydych yn credu bod y sesiwn hwn yn addas i chi? Gallwch weld beth arall sy'n digwydd dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, yn ogystal â rhagor o wybodaeth am y prosiect 'Amser i Mi'
yma: https://www.carersuk.org/wales/help-and-advice/me-time

Nov 5, 2020 04:00 PM in London

“Croeso ichi ,fe fyddai yn cael sgwrs hamddenol am fwytau’n iach yn cynnwys gwybodaeth am y canllaw bwytau’n iach - ffrwythau, llysiau, carbohydrad, protin, braster a gwybodaeth am siwgwr sydd mewn bwyd a diod” gyda Anwen, Ymarferydd Cynorthwyol Dietegydd
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: volunteer@carerswales.org.