Meeting Register Page

Pristup finansijama za mala i srednja preuduzeća i startapove
Pristup finansijskim sredstvima je jedan od ključnih problema sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća a pogotovo novo osnovana i startap preduzeća. Ovaj problem izražen je u Crnoj Gori zbog više faktora kao što su veličina tržišta, relativno visok rizik ulaganja, nepovoljne kamatne stope i nedostatak niza finansijskih instrumenata koji su dostupni kompanijama na razvijenim tržištima.
Međutim, jedan dio problema se nalazi i na strani MSP zbog nedovoljnog poznavanja uslova, procedura i mogućnosti koje tržište pruža kada se radi o finansiranju razvojnih projekata, rasta kompanije ili tekuće likvidnosti.
Ovaj trening je namijenjen malim i srednim preduzćima ali i startapovima radi prepoznavanja svih mogućnosti finansiranja koji su dostupni na domaćem ali i međunarodnom tržištu a koji nisu bili adekvatno iskorišćeni od strane domaćih MSP ili startapova.
Na treningu će biti riječi i o mogućnostima za finansiranje inovativnih projekata koje predviđa nova zakonska regulativa a tiče se ostvarivanja razvojnih ciljeva kako kompanija tako i ekonomije u cjelini.
Problem pristupa finansijskim sredstvima dodatno je izražen tokom ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19 pa je izuzetno važno iskoristiti sve segmente podrške i od strane države kako bi kompanije što uspješnije prevazišle problem sa kojima se suočavaju tokom krize.

Jun 9, 2021 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Loading
* Required information