Meeting Register Page

DigJourney Tech-Check: Miro den 23 juni
Välkommen till Tech-Check. Vi kommer att gå igenom de grundläggande funktionerna för att delta på en Miro workshop.
Övningarna är direkt kopplade till DigJourney Way, vårt arbetssätt för att leda digital transformation.

OBS!
Arrangemanget är kostnadsfritt.
Skulle du få förhinder och inte avbokar innan 24 timmar genomförande, faktureras 495 kr exklusive moms.

Jun 23, 2020 08:30 AM in Stockholm

Meeting logo
Loading
* Required information